پروژه آئینه کاری، معرق کاری و کاشیکاری در دست اجرای حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السّلام)

پروژه های حرم مطهر

2020-02-25

1454 بازدید

بخش فنی و نگهداری آستان قدس حسینی از ادامه روند پروژه آئینه کاری حرم مطهر حضرت امام حسین (علیه السلام) خبر داد تاکنون بیش از چهل درصد آیینه کاری و همچنین ده درصد از معرق کاری و کاشیکاری حرم انجام شده است.
کریم الانباری رئیس بخش فنی و نگهداری آستان قدس حسینی در مصاحبه با سایت رسمی گفت: آئینه کاری داخل گنبد حضرت امام حسین (علیه السلام) به مساحت هفتصد متر مربع به اتمام رسیده است و هم اکنون در حال انجام مرحله دوم آیینه کاری می باشیم.
 الانباری توضیح داد: بخش اول از مرحله دوم نصب کاشیهای معرق از قسمت داخلی حرم سمت باب الراس شریف تا باب الشهداء به اتمام رسیده است.
وی افزود: در این مرحله بیش از چهل درصد آئینه کاری به اتمام رسیده است و همچنین نصب ده درصد کاشیهای معرق انجام شده است.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر