اقدامات بخش شعائر و موکبهای حسینی وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی برای ساماندهی موکبهای حسینی در ایام اربعین

اخبار وتقارير

2020-09-19

346 بازدید

 
با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و لزوم آمادگیهای آستانهای قدس حسینی و عباسی جهت ارائه خدمات مناسب به زائران محترم،  بخش شعائر و موکبهای حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی از اقدامات تکمیلی برای استقبال از عزاداران و موکبهای حسینی در ایام اربعین حسینی خبر داد. 
سید هاشم موسوی معاون مسئول بخش شعائر و موکبهای حسینی در این خصوص اظهار داشت: بیش از پنجاه هزار موکب خدمت رسانی از کشورهای مختلف جهان به صورت رسمی در این بخش ثبت شده اند که به دلیل شرایط فعلی و انتشار ویروس کرونا و عدم موافقت رسمی جهت سفر و ورود به کشور عراق امسال از پذیرایی موکبهای غیر عراقی معذوریم و فقط ده هزار موکب خدمت رسانی حسینی از کشور عراق به خدمت رسانی مشغول خواهند بود. 
وی افزود: اجرای رهنمودهای مرجعیت عالی در خصوص اجرای دستورالعملهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش از جمله دستورالعملهای صادر شده برای موکبهای اربعین است. 
لازم به ذکر است که تنظیم حرکت دسته های عزاداری و ورود و خروج آنان به آستانهای مقدس و همچنین هماهنگی اقدامات موکبهای خدمت رسانی و مشخص کردن مکانهای نصب تکیه ها از جمله وظایف بخش شعائر و موکبهای حسینی در عراق و جهان اسلام وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی است.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر