ملاقات سفیر چین با متولی شرعی آستان قدس حسینی

اخبار وتقارير

2020-04-11

420 بازدید

چانگ تاوو سفیر چین در کشور عراق طی سفری به استان کربلا و دیدار با متولی شرعی آستان قدس حسینی با اشاره به روابط عمیق و پایدار دو کشور عراق و چین اظهار داشت کشور چین با ارائه مشاوره و کمکهای پزشکی در کنار کشور عراق خواهد بود.

سفیر کشور چین ادامه داد: بسیار خوشحالم که امروز به شهر کربلا آمده ام و با متولی شرعی آستان قدس حسینی دیدار می کنم. در این سفر مرا یک گروه متخصص همراهی می کنند و این سفر با هدف همکاری و تبادل تجارب با نهادهای بهداشتی و ارائه کمکهای پزشکی به این استان صورت گرفته است.

وی گفت: دو کشور عراق و چین با یکدیگر روابط مستحکمی دارند، هنگامی که کرونا در چین همه گیر شد، کشور عراق کمکهایی را به چین ارسال کرد. اکنون نوبت ماست تا به ملت عراق برای مهار و کنترل این بیماری کمک کنیم.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر