پیش بینی ستاد استهلال دفتر آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) در خصوص رویت هلال ماه رجب المرجب

اخبار وتقارير

2020-02-24

976 بازدید

 
طبق جدول محاسبات نجومی صادره از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) احتمال رؤیت هلال ماه رجب غروب روز دوشنبه مصادف با 29 جمادی الثانی 1441 هجری و برابر با 5/12/1398 در نجف اشرف هنگام غروب آفتاب در ساعت 5:55 وجود دارد.
همانگونه که در ابتدای کتابچه جداول محاسبات نجومی توضیح داده شده است این محاسبات دربردارنده احتمالات رؤیت هلال ماه نو می باشد و نظر قطعی حضرت آیت الله سیستانی (مدّ ظلّه العالی) نیست و طبق نظر ایشان آغاز ماه قمری منوط به رؤیت هلال ماه می باشد.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر