بیانیه صادر شده از مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (مد ظله العالی) در تاریخ 10/9/2018: انتخاب سمت نخست وزیری را برای شخصی که در سالهای گذشته در قدرت بوده است؛ تائید نمی کنیم.

اخبار وتقارير

2019-12-26

722 بازدید

 
سايت رسمی آستان قدس حسینی، بیانیه صادر شده از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی (مد ظله العالی) به تاریخ 10/9/2018، در خصوص انتخاب نخست وزیر را باز نشر نموده است. 
به نقل از یک مقام نزدیک به مرجعیت عالی، آنچه برخی نمایندگان در رسانه‌ ها به نقل از مرجعیت عالی حضرت آیت الله سیستانی (مد ظله العالی) بازگو کرده ‌اند و مدعی شده‌اند که مرجعیت نام برخی از شخصیتهای سیاسی را ذکر فرموده اند و با انتخاب آنها برای تصدی پست نخست ‌وزیری مخالفت نموده اند، موثق نیست. ایشان خاطر نشان کرده اند: به موجب قانون اساسی، انتخاب نامزد نخست ‌وزیر از اختیارات فراکسیون در پارلمان است و دیگران حق رد کردن این نامزد را ندارند. لذا مرجعیت عالی هیچ شخصیتی را رد نکرده است و نام افراد یا جناحهای مشخصی را ذکر نفرموده اند اما در تماسهای مستقیم و غیرمستقیم جناحهای مختلف، اعلام فرموده اند که انتخاب سمت نخست وزیری را برای شخصی که در سالهای گذشته در قدرت بوده است؛ تائید نمی نمایند و هیچ تفاوتی میان شخصیتهای سیاسی مستقل یا وابسته به احزاب مختلف وجود ندارد. 
در ادامه این بیانیه آمده است: زیرا اغلب مردم هیچگونه امیدی به این افراد برای بهبود بخشیدن وضعیت و مبارزه با فساد ندارند. اگر فردی شایسته، پاک، شجاع، قاطع و دارای ویژگیهایی که در خطبه ‌های نماز جمعه کربلا در 27 ژوئیه ذکر شد؛ انتخاب شود، امکان ارتباط با شخص منتخب و ذکر نصایحی برای حفظ منافع کشور وجود خواهد داشت.
در غیر این صورت مرجعیت عالی طبق شیوه معمول با شخصیتهای حکومتی ارتباطی نخواهند داشت تا همصدا با محرومان در حد ممکن از حقوق آنها دفاع نمایند.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر