نیکی به پدر و مادر

نفحات إسلامية

2015-11-10

21417 بازدید

احسان به والدین (به عنوان عام) چنان مهم است که حتی شرک آنان مانع احسان به آنان نیست، گرچه باید از عقاید مشرکانه آنان به دور بود، و از کمترین بی احترامی و آسیب رساندن به آنان نهی شده و نهایت فروتنی و مهربانی به آن دو در حال حیات و مرگشان توصیه و معادل نماز ، حج و.. شمرده شده است. حتی تشکر از آنان مقارن شکر الهی قرار گرفته است. آیات قرآنی بهترین گواه اهمیت نیکی به والدین است:

و پروردگار تو مقرر داشته است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دوی آنها به سن کهنسالی رسیدند به آنان کلمه ای ناخوشایند مگوی و با آنان پرخاشگری مکن و با ادب و احترام با آنان سخن بگوی(سوره اسراء،آیه 24)

و از سر مهربانی بال فروتنی را برای آن دو بگستر و بگو : پروردگارا! بر آنان رحمت آور، چنان که مرا در کودکی با مهربانی پرورش دادند (سوره اسرا،آیه 13).

اگر پدر و مادرت تلاش کردند که چیزی را که بدان علم نداری – از آن روی که وجود ندارد- شریک من سازی، از آنان پیروی مکن. البته در کارهای دنیا با آنان به نیکی معاشرت کن و در حقشان ستم و خشونت روا مدار (سوره لقمان،آیه 15)

امام صادق(ع) می فرمایند با ارزشترین اعمال نزد خداوند متعال سه چیز است : نماز اول وقت، نیکی به پدر و مادر، جهاد در راه خدا (الکافی ،ج2،ص 158)

امام باقر(ع) می فرمایند: خداوند متعال به سه کار تقدمی قرار نداده " ادای امانت، نیکی به پدر و مادر، وفای به عهد "(الکافی،ج2،ص 162)

آثار نیکی به پدر و مادر

رضایت الهی: بر پایه روایتی نخستین چیزی که خداوند متعال در لوح محفوظ نگاشته این است که خدایی جز من نیست و هر کس پدر و مادرش از او خشنود باشند من از او خشنود هستم (مستدرک الوسائل،ج15،ص176).

نزول رحمت آسمانی: رسول خدا(ص) فرمودند: درهای رحمت آسمان در چهار هنگام گشوده می شود: هنگام بارش باران، هنگام نگاه فرزند به چهره والدین، هنگام گشوده شدن درب کعبه و هنگام عقد ازدواج (جامع الاخبار،ص101).

بهرمندی از غرفه های بهشتی : امام باقر(ع) فرمودند: چهارصفت مومن او را در بهترین غرفه های بهشت قرار می دهد "کسی که به پدر و مادر نیکی کند، به پدر و مادر انفاق کند ، با آن دو مدارا کند، به آنان نیکی کرده و آنان را اندوهگین ننماید." (الامالی،مفید،ص167)

بهره مندی از سایه عرش الهی: امام صادق(ع) فرمودند: روزی حضرت موسی(عليه السلام) در حال مناجات با پروردگار مردی را در سایه عرش الهی دید. پرسید: پروردگارا! این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده؟ پروردگار متعال پاسخ فرمودند: او کسی است که نیکو کار به پدر و مادر خود بوده و اهل سخن چینی نیست (الامالی،صدوق،ص180)

نشانه تشیع:

امام صادق (ع) فرمودند : ای جابر!شیعیان ما شناخته نمی شوند مگر با....... نیکی به والدین (الکافی،ج2،ص74).

گردآورنده : مسعود مردانشاهی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر