زیارت امام حسین (علیه السلام) و بخشش گناهان

نفحات إسلامية

2015-05-20

16207 بازدید

کسی که برای بخشش گناهانش به زیارت امام حسین (علیه السلام) برود، بخشیده می شود. امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: خداوند متعال فرشتگانی دارد که موکل قبر مطهر حسین بن علی (علیه السلام) می باشند. هنگامیکه شخصی قصد زیارت آن حضرت را می نماید خداوند گناهان او را به این فرشتگان می دهد، وقتی وی قدم به این راه می گذارد گناهان را محو می کنند سپس وقتی قدم بعدی را برداشت حسنات او را دو برابر می نمایند و پیوسته حسنات او را اضافه کرده تا جائیکه بهشت را برای وی واجب می گرداند.

سپس اطرافش را گرفته و تقدیس و تنزیه می نمایند و سپس فرشتگان آسمان را ندا می دهند که زائر حبیب است پس حبیب خدا را تقدیس و تنزیه نمایید. ووقتی زوار غسل زیارت نمودند حضرت رسول ایشان را ندا داده و می فرماید ای مسافرین خدا بشارت باد شما را که با من در بهشت همراه خواهید بود، پس امیر مومنین علی (علیه السلام) ایشان را ندا داده و می فرماید: من ضامنم که حوایج شما را برآورده و در دنیا و آخرت بلاء و محنت را از شما دور نمایم. پس از آن فرشتگان دور ایشان حلقه زده و از راست و چپ آنان را دربر گرفته تا به اهل و خویشاوندان خود بازگردند.

هنگامیکه از نزد قبر مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) برگشتی منادی تو را می خواند که اگر صدا و گفتارش را می شنیدی تمام عمر خود را حاضر بودی نزد قبر مطهر بگذرانی.

منادی می گوید: ای بنده، خوشا به حال تو. همانا غنیمت بردی و سالم برگشتی، تمام گناهان گذشته ات پاک گردید، پس از ابتدا اعمال خویش را شروع کن.

(کامل الزیارات)

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر