رجب؛ ماه رحمت

نفحات إسلامية

2015-04-21

2103 بازدید

در کرامت و فضیلت ماه رجب حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرماید: آنگاه که قیامت برپا شود منادی الهی فریاد زند (أین الرجبیون)، کجایند آنان که ماه رجب را گرامی داشتند و از آن بهره ها بردند، از آن انبوه جمعیت گروهی برخیزند که نور جمالشان محشر را روشن کند، بر سر آنان تاج هایی شاهی که مرصع به دُر و یاقوت است قرار دارد و در طرف راست هر نفر از آنان هزار فرشته و در سمت چپ نیز هزار فرشته به او کرامت و تعظیم الهی را تبریک گویند.

از جانب الهی ندا آید: بندگان و کنیزانم به عزت و جلالم سوگند شما را جا و مقام گرامی و عطایای فراوان دهم و شما را در جایی جای دهم که از زیر آن نهر ها جاری است و شما در آن جاوید خواهید بود زیرا شما داوطلبانه برای من در ماهی که من بزرگش داشتم روزه گرفتید، سپس خطاب به فرشتگان فرماید: فرشتگان من بندگان و کنیزان را به بهشت داخل کنید.

در اینجا امام صادق (علیه السلام) فرمود: این پاداش برای کسی است که گرچه یک روز از اول یا وسط یا آخر ماه رجب را روزه بدارد.

(شیخ عبدالحسین باقر علی)

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر