از علائم آخر الزمان

نفحات إسلامية

2015-03-24

6613 بازدید

-    مردان و زنان شبیه یکدیگر می شوند، در پوشش و آرایش
-    مردان و زنان لباس تنگ و بدن نما می پوشند
-    خونریزی بین مردم عادی می شود
-    شعار دین کهنه می شود
-    به افراد بد احترام می گذارند
-    امر به معروف و نهی از منکر ترک می شود
-    در امور دین و خدا از مال کم هم دریغ می کنند و خرج نمی کنند
-    فاسق و منافق عزیز می شود
-    آلات موسیقی در مساجد و روی قبرها نواخته می شود
-    صف های نماز جماعت مردم نشانه نفاق می شود
-    قرآن را سبک می شمارند و نمی شناسند مگر با غنا و آواز
-    مردم از عالمان دین فراری می شوند
-    مردم بی دین می شوند و از دنیا می روند
-    افراد نادان زمام امور را بدست می گیرند
-    صله رحم از بین می رود و جایش را به قطع رحم می دهد
-    افراد فاجر و فاسد زیاد می شوند
-    بازارها به هم نزدیک می شوند، یعنی بازار تجارت و کسب کاذب می شود
-    تار و تنبور و نی را نیکو می شمارند و آلات موسیقی همه جا ظاهر می شود
-    فقرا آخرت خود را به دنیا می فروشند
-    مردم برای رئیس شدن حرص و طمع دارند
-    اطاعت بی چون و چرای مردان از همسران زیاد می شود
-    پدر و مادران را لعن و نفرین می کنند
-    خیانت در مال شرکا فراوان و عادی می شود
-    پرده حیا از زنان برداشته می شود
-    سکته و مرگ ناگهانی زیاد می شود
-    دین مردم درهم و دینار می شود و خدای مردم شکمشان
-    آشنایان در وقت نیاز همدیگر را نمی شناسند
-    مردم غذاهای خوب می خورند و لباسهای زیبا و فاخر می پوشند
-    مردان با طلای حرام و ابریشم زینت می کنند
از نهج البلاغه
شیخ عبدالحسین باقر علی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر