ازدواج از دیدگاه معصومین (علیهم السلام)

نفحات إسلامية

2015-03-11

2526 بازدید

فرهنگ ازدواج و لوازم آن از نظر معصومان دور نمانده بلکه عنایت بیشتری نسبت به این مقوله داشته اند و همواره می کوشیدند تا در فرصت های مناسب سادگی در امر ازدواج را به دیگران یادآوری کنند.
در روایت هست پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) در مسجد عقد ازدواج میان دختر و پسری مسلمان جاری کردند.
حضرت از پسر پرسید برای مهریه چه داری؟
پسر گفت: هیچ ندارم. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: چیزی از قرآن حفظ کرده ای؟ پسر پاسخ داد: چند سوره را در حفظ دارم.
پیامبر فرمودند: آن مقدار از قرآن که در حفظ داری به عنوان مهریه به همسرت بیاموز.
فرهنگ پیامبر تا این اندازه آسان بود. البته چنین ازدواجی که پیامبر عقد آن را خوانده بسیار خجسته و سعادتمند خواهد بود.
بی تردید مهریه های سنگین و هزینه های سنگین تر که امروزه بر جوانان تحمیل می شود هیچ رنگ و بویی از سنت پیامبر خدا ندارد. انتظارات غیر منطقی از جوانان و ناتوانی جوانان در تامین نظر خانواده دختر زمینه تجرد جوانان را فراهم می آورد. در نهایت جوانان چه دختر و چه پسر دچار بیماریهای روحی و جسمی بدفرجامی می شوند.
البته اگر کسی بتواند به همسرش مهریه سنگین بدهد مجاز است و حق پس گرفتن آن را ندارد. در هر زمینه بویژه در مساله ازدواج باید فرهنگ معصومان را باور داشت و آنرا در زندگی به کار بست تا جامعه روی سعادت را ببیند.
دراینجا شما را با روش زیبای ازدواج امام جواد (علیه السلام) آشنا می کنیم
مأمون خلیفه عباسی عباسیان را درکاخ خود گردآورد وبه آنها گفت: می خواهم دخترم (ام الفضل) را به همسری (محمد بن علی) یعنی امام جواد علیه السلام در آورم.
عباسیان این کار را اشتباه دانسته به این بهانه که نوجوان خردسال است و با احکام چندان آشنایی ندارد. ولی مامون جلسه علمی برگزار کرد.
بزرگان و عالمان را در  حضور عباسیان گرد آورد. امام جواد (علیه السلام) نیز در آن جلسه شرکت نمودند.
مسائل علمی در جلسه مطرح شد و امام جواد (ع) تمام پرسشها را در بخشها و ابواب مختلف پاسخ دادند.
دیگر کسی توان سئوال نداشت و امام با سربلندی از مجلس خارج شد.
عباسیان نیز انتخاب مامون را تبریک گفتند. مامون پس از بیان مطالبی به امام جواد (علیه السلام) گفت: برای دخترم چقدر مهریه در نظر گرفتید؟
امام فرمودند: معادل مهریه مادرمان حضرت زهرا (سلام الله علیها) می پذیرم و از آن فراتر نمی روم.
اصرار امام بر مهریه پانصد درهمی به دلیل نداشتن مال نبود بلکه حضرت می خواست سنت اجدادی را پاس بدارد و بر آن پایبند باشد.
سرانجام با مهریه مورد نظر امام جواد (علیه السلام) که پانصد درهم معادل مهریه حضرت زهرا (سلام الله علیها) بود ازدواج حضرت با (ام الفضل) سر گرفت.
در این ماجرا می بینیم که این پیوند هیچ تفاوتی میان دختر مامون به عنوان یک دختر مسلمان و دیگر دختران مسلمان قائل نشد.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر