اهدای پرچم متبرک دو آستان قدس حسینی و عباسی به خانواده های شهدای بیمارستان ناصریه عراق

گزارشهای تصویری

2021-07-25

425 بازدید

.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر