شستشوی پتوهای مورد نیاز زائران به صورت پیوسته جهت رعایت نکات بهداشتی

گزارشهای تصویری

2020-12-29

194 بازدید

آستان قدس حسینی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر