تصاویری از آسیاب و کارخانه بسته بندی نورالسبطین وابسته به آستان قدس حسینی با هدف خودکفایی در تولید آرد

گزارشهای تصویری

2020-12-05

538 بازدید

آستان قدس حسینی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر