تصاویری از ساخت و تجهیز مرکز درمانی الشفا در استان میسان در جنوب عراق به همت آستان قدس حسینی در مدت بیست و پنج روز

گزارشهای تصویری

2020-07-19

632 بازدید

آستان قدس حسینی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر