لبیک جوانان عراقی به فتوای دفاع کفایی اندکی پس از صدور این فتوا توسط مرجعیت عالی (مدّ ظله العالی)

گزارشهای تصویری

2020-06-15

405 بازدید

آستان قدس حسینی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر