تصاویری از ساخت و تجهیز مرکز درمانی الشفا در استان نجف به همت آستان قدس حسینی در مدت بیست روز

گزارشهای تصویری

2020-05-06

690 بازدید

آستان قدس حسینی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر