تصاویر نمایانگر خصلت مهمان نوازی مردم عراق در ایام اربعین حسینی و دال بر ثبت در فهرست میراث فرهنگی - معنوی یونسکو

گزارشهای تصویری

2019-12-22

537 بازدید

آستان قدس حسینی

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر