عزّت و شرافت حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) و ولادت ایشان در خانه خدا

اخبار عتبات مقدسه

2018-03-31

2283 بازدید

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) در داخل خانه کعبه چشم به جهان گشودند. این ولادت با سعادت در سیزدهم رجب سی سال پس از عام الفیل واقع شد. ولادت ایشان در کعبه دلیل آشکاری بر منزلت و فضیلت این امام معصوم در نزد خداوند متعال است و این واقعه بی همتا هرگز برای شخص دیگری تکرار نشد و همه سیره نگاران و تاریخ دانان به این مسأله اذعان دارند.
از سعید بن جبیر نقل شده است یزید بن قعنب گفت: من به همراه عباس بن عبدالمطلب و گروهی از فرزندان عبدالعزی در مقابل بيت الله الحرام نشسته بوديم كه ناگهان مشاهده كرديم فاطمه بنت اسد مادر امير المومنين در حالی كه به فرزندی نه ماهه باردار بود و زمان وضع حمل وی نيز فرا رسيده بود به سوی كعبه می آيد وقتی به نزديک کعبه رسيد در مقابل كعبه ايستاد و با اين جملات به مناجات با صاحب خانه پرداخته و عرضه داشت: خدايا، من به وجود تو و پيامبرانی كه از جانب تو مبعوث شده اند و همچنين كتابهای آسمانی كه از جانب تو نازل گشته ايمان دارم.
من به سخنان جدم ابراهيم خليل (علیه السّلام) و اينكه او خانه عتيق را بنا كرده است؛ اعتقاد دارم. خدايا به حق كسی كه اين خانه را بنا نموده و به حق مولودی كه در شكم دارم ولادت او را بر من آسان نما.
يزيد به قعنب می گويد: ما با چشمان خود مشاهده كرديم كه ديوار خانه خدا از پشت شكافته شد و فاطمه بنت اسد وارد خانه گشت و از مقابل چشمان ما پنهان گرديد و ديوار دوباره از همان جايگاه شكاف به هم آمد.
در اين هنگام تنها چيزی كه به نظرمان رسيد اين بود كه برخيزيم و كليد كعبه را بياوريم و درب خانه را بگشاييم تا از ماجرای درون خانه با خبر و مطلع شويم ولی هر چه تلاش كرديم تا قفل باب كعبه را باز كنيم هرگز گشوده نشد. پس ما دانستيم كه اين امر از امور الهی است.
پس منتظر مانديم تا پس از گذشت سه روز در روز چهارم دوباره شكاف خانه کعبه گشوده شد و فاطمه بنت اسد در مقابل چشمان ما از خانه بيرون آمد در حالی كه نوزادی (اميرالمومنين علي علیه السّلام) بر روی دست او قرار داشت.
فاطمه بنت اسد با مواجهه با ما چنين فرمود: من بر زنان پيش از خودم برتری يافتم و فضيلت داده شدم چرا كه آسيه دختر مزاحم كه همسر فرعون بود خداوند را مخفيانه و سری عبادت می كرد و مريم دختر عمران و مادر عيسی (ع) با تكان دادن درخت خشكيده خرما به امر الهی از رطب تازه بهره مند شد ولی من برای وضع حمل داخل بيت الله الحرام و كعبه شدم و تا سه روز از ميوه های بهشتی و روزيهای بهشتی تناول نمودم.
و چون خواستم به امر الهی از آن مكان مقدس خارج شده و بيرون آيم هاتفی به من ندا داد و شنيدم كه فرمود: نام اين نوزاد را علی بگذار. زیرا كه او علی و صاحب برتری است و خداوند عزّ و جلّ علی اعلی می فرمايد: من نام او را از نام خودم مشتق ساختم و او را به آداب خودم ادب كردم و او را بر اسرار آگاه ساختم و او كسی است كه بتهای درون خانه کعبه را خواهد شكست و او كسی است كه بر بالای خانه کعبه اذان خواهد گفت و مرا تقديس و تمجيد خواهد نمود، پس خوشا به حال كسی كه او را دوست بدارد و از او اطاعت و پيروی كند و وای بر كسی كه بغض او را در دل بدارد و با او مخالفت نمايد.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر